Previous
Next

KHÓA HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG

Khóa học an toàn lao động là khóa học cung cấp các tri thức và kỹ năng cần thiết để người lao động có thể chủ động ngăn ngừa các tai nạn lao động, song song dự đoán được những nguy hiểm tiềm ẩn ở nơi làm việc mang biện pháp hữu ích đề phòng rủi ro.

Tham gia khóa học an toàn lao động là cách để bảo vệ chính bản thân của người lao động trong quá trình làm việc. Đồng thời khóa học an toàn lao động cũng đem đến tiện lợi lâu dài cho Doanh nghiệp. Giúp Doanh nghiệp hoạt động ổn định, hạn chế giá chi phí phải bỏ ra cho các sự cố về con người lẫn máy móc, tăng năng suất làm việc và chất lượng của sản phẩm.

Safety Care hiện tại đang tổ chức các khóa học an toàn lao động dành cho 6 nhóm đối tượng theo nghị định 44/2016/NĐ-CP được phân theo ngành nghề cũng như tính chất công việc như:

KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN NHÓM 1

KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN NHÓM 2

KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN NHÓM 3

KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN NHÓM 4

KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN NHÓM 5

KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN NHÓM 6

Quý học viên vui lòng đăng ký ngay khóa học an toàn lao động để đảm bảo an toàn cho nơi làm việc của chính doanh nghiệp của quý học viên.