Huấn luyện an toàn lao động

I. Huấn luyện an toàn lao động theo nghị định 44/2016 NĐ-CP

Căn cứ theo Nghị định 44/2016 NĐ-CP, doanh nghiệp tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho công nhân viên. Đây được xem là hoạt động cần thiết và quan trọng bắt buộc phải thực hiện. Nhằm mục đích huấn luyện an toàn cho người lao động. Giúp họ tự giác ý thức được các vấn đề về an toàn. Tuân thủ quy trình làm việc cũng như những quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

Tuỳ theo từng nhóm đối tượng mà doanh nghiệp tiến hành huấn luyện định kỳ. Thời gian huấn luyện lại và thời hạn của chứng nhận được quy định rõ ràng trong Nghị định 44/2016 NĐ-CP. Người lao động và cả người sử dụng lao động đều phải được huấn luyện an toàn lao động. Các doanh nghiệp có thể thuê đơn vị bên ngoài về huấn luyện. Để giảm thiểu chi phí, đảm bảo chất lượng và những vấn đề liên quan khác.

Huấn luyện an toàn lao động

II. Đối tượng tham gia huấn luyện an toàn lao động

Đối tượng tham gia huấn luyện an toàn lao động được chia thành từng nhóm đối tượng khác nhau. Trong đó bao gồm cả người lao động và người sử dụng lao động đều phải tham gia huấn luyện.

Nhóm 1 bao gồm cả giám đốc, quản đốc, người đừng đầu đơn vị, doanh nghiệp. Trưởng các bộ phận kinh doanh, sản xuất, kỹ thuật…Ngoài ra còn có cấp dưới của những đối tượng này được giao chịu trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động.

Nhóm 2 là những đối tượng làm công tác an toàn vệ sinh lao động chuyên trách hoặc bán chuyên trách. Kể cả người làm giám sát an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, cơ sở.

Nhóm 3 là những người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Những công việc được xếp vào danh mục có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Nhóm 4: Những đối tượng không thuộc các nhóm 1, 2, 3 và 5. Kể cả những người đang học nghề, thử việc hay thực tập để làm việc cho doanh nghiệp.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế

Nhóm 6: An toàn vệ sinh viên

Đối tượng huấn luyện an toàn lao động

Nội dung huấn luyện an toàn lao động

Safety Care xây dựng nội dung huấn luyện an toàn lao động căn cứ theo yêu cầu của doanh nghiệp. Nội dung sẽ gắn liền với thực tiễn công việc của người lao động. Nhằm bồi dưỡng các kỹ năng và vận dụng vào công việc một cách hiệu quả.

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 1:

 • Hệ thống nội dung các chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Đào tạo nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 2:

 • Hệ thống nội dung các chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Đào tạo nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Tổng hợp các kiến thức chuyên ngành và quy trình làm việc an toàn với máy móc, thiết bị

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 3:

 • Hệ thống nội dung các chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Đào tạo nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Nội dung huấn luyện chuyên ngành

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 4:

 • Các kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động
 • Huấn luyện trực tiếp về quy trình làm việc tại nơi làm việc và các yêu cầu cụ thể về an toàn vệ sinh lao động

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 5:

 • Hệ thống nội dung các chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Đào tạo nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Huấn luyện và cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 6:

 • Huấn luyện trực tiếp về quy trình và các yêu cầu cụ thể về an toàn vệ sinh lao động
 • Huấn luyện kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn vệ sinh viên

Thời gian huấn luyện an toàn lao động cho các nhóm đối tượng

 • Nhóm 1 có thời lượng huấn luyện là 2 ngày tương đương với 16 giờ
 • Nhóm 2 có thời lượng huấn luyện là 6 ngày tương đương với 48 giờ
 • Nhóm 3 có thời lượng huấn luyện là 3 ngày tương đương với 24 giờ
 • Nhóm 4 có thời lượng huấn luyện là 2 ngày tương đương với 16 giờ
 • Nhóm 5 có thời lượng huấn luyện là 7 ngày tương đương với 56 giờ
 • Nhóm 6 có thời lượng huấn luyện là 4 giờ ngoài nội dung đã huấn luyện
Đăng ký tư vấn khóa học ngay nhé!.
Họ và tên:
Địa chỉ Email:
Số điện thoại:
Yêu cầu tư vấn:
Nguyễn Thanh Tâm
Nguyễn Thanh Tâm

Điện thoại: 0286 2744 291

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print