Huấn luyện an toàn theo Nghị định 44

Huấn luyện an toàn theo Nghị định 44

Huấn luyện an toàn theo Nghị định 44 nhằm mục đích nâng cao kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động. Đồng thời tuân thủ đúng quy định của pháp luật về an toàn. Doanh nghiệp có thể thuê đơn vị bên ngoài về để huấn luyện cho người lao động.

Thông qua Nghị định 44/2016 NĐ-CP quy định một số Điều của Luật an toàn vệ sinh lao động. Có liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Nghị định 44 có hiệu lực từ ngày 01/07/2018. Ngoài ra, doanh nghiệp còn căn cứ theo Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 để tổ chức huấn luyện cho người lao động. Luật này có hiệu lực từ ngày 25/06/2015.

Huấn luyện an toàn theo nghị định 44

Nội dung huấn luyện an toàn theo Nghị định 44

Các nhóm đối tượng khác nhau sẽ được huấn luyện với từng nội dung khác nhau. Tuy nhiên những nội dung cơ bản sẽ được biên soạn căn cứ theo Nghị định 44/2016 NĐ-CP. Ngoài ra còn tuỳ vào ngành nghề doanh nghiệp đang hoạt động mà nội dung sẽ được bổ sung thêm cho phù hợp. Cụ thể, nội dung huấn luyện an toàn cơ bản như sau:

Nhóm 1 có nội dung huấn luyện cơ bản gồm:

 • Nội dung hệ thống các chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Đào tạo nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động

Nhóm 2 có nội dung huấn luyện cơ bản gồm:

 • Nội dung hệ thống các chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Đào tạo nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động

Nhóm 3 có nội dung huấn luyện cơ bản bao gồm:

 • Nội dung hệ thống các chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Đào tạo nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Huấn luyện nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động

Nhóm 4 có nội dung huấn luyện cơ bản bao gồm:

 • Một số những kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động
 • Huấn luyện trực tiếp về quy trình làm việc tại khu vực người lao động làm việc
 • Một số yêu cầu cụ thể về an toàn vệ sinh lao động

Nhóm 5 có nội dung huấn luyện cơ bản bao gồm:

 • Nội dung hệ thống các chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Đào tạo nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Huấn luyện và cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động

Nhóm 6 có nội dung huấn luyện cơ bản bao gồm:

 • Huấn luyện quy trình và các yêu cầu cụ thể về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc
 • Huấn luyện và bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động của an toàn vệ sinh viên

III. Đối tượng huấn luyện an toàn lao động

Đối tượng tham gia huấn luyện an toàn theo Nghị định 44 bao gồm có 6 nhóm. Trong đó:

Nhóm 1 là cấp quản lý, lãnh đạo cấp cao, người đứng đầu doanh nghiệp bao gồm có giám đốc, quản đốc…Trưởng các phòng ban, bộ phận kinh doanh, sản xuất, kỹ thuật. Cấp phó của những đối tượng trên chịu trách nhiệm về các hoạt động an toàn vệ sinh lao động.

Nhóm 2 là người làm công tác an toàn vệ sinh lao động

Nhóm 3 là người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 2, 3 và 5. Bao gồm cả những người đang trong quá trình học nghề, thử việc để làm việc cho doanh nghiệp.

Nhóm 5: Những người đang làm công tác y tế

Nhóm 6: An toàn vệ sinh viên

Đối tượng huấn luyện an toàn lao động

IV. Thời gian huấn luyện định kỳ cho các nhóm đối tượng

Các đối tượng nhóm 1 có thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần

Các đối tượng nhóm 2 có thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần

Các đối tượng nhóm 3 có thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần

Các đối tượng nhóm 4 có thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất mỗi năm một lần

Các đối tượng nhóm 5 có thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần

Các đối tượng nhóm 6 có thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm một lần

Đăng ký tư vấn khóa học ngay nhé!.
Họ và tên:
Địa chỉ Email:
Số điện thoại:
Yêu cầu tư vấn:
Nguyễn Thanh Tâm
Nguyễn Thanh Tâm

Điện thoại: 0286 2744 291

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print