Khoá học an toàn lao động tại TP.HCM

I. Căn cứ mở khoá học an toàn lao động tại TP.HCM

Khoá học an toàn lao động tại TP.HCM được mở căn cứ theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Trong đó, chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

 • Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19/06/2015;
 • Căn cứ luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/06/2015;
 • Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội;
 • Chính phủ đề ra quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về các hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Khoá học an toàn lao động tại TP.HCM

II. Đối tượng tham gia khoá học an toàn lao động tại TP.HCM

Căn cứ theo thông tư 27/2013BLĐ của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội, các đối tượng tham gia huấn luyện bao gồm:

 • Người lao động
 • Người đang làm việc, người mới được tuyển dụng, học nghề, thử việc tại cơ quan, đơn vị
 • Người lao động đang làm công việc tự do được cơ quan, đơn vị thuê mướn
 • Người quản lý, người sử dụng, thuê mướn lao động
 • Những cá nhân có nhu cầu tham gia

Khoá học an toàn lao động tại TP.HCM

Theo Nghị định 44/2016 NĐ-CP quy định các đối tượng tham gia khoá học an toàn lao động được phân chia thành từng nhóm. Trong đó:

 • Nhóm 1 bao gồm người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động
 • Nhóm 2 bao gồm người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động
 • Nhóm 3 bao gồm người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Đó là những người làm công việc nằm trong danh mục công việc đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
 • Nhóm 4 bao gồm người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại khoản 1, 2, 3, và nhóm 5 Điều này. Bao gồm cả người học nghề, thử việc, thực tập để làm việc cho người sử dụng lao động
 • Nhóm 5: Người đang làm công tác y tế
 • Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động

III. Nội dung và thời gian đào tạo của khoá học an toàn lao động tại TP.HCM

Nội dung khoá học an toàn lao động tại TP.HCM được biên soạn chi tiết dựa trên các quy định tại Điều 18, 19, 20 Nghị định 44/2016 NĐ-CP.

Theo đó, thời gian huấn luyện an toàn lao động theo quy định đối với nhóm 1 và nhóm 4 tối thiểu là 16 giờ. Đối với nhóm 2 thì 48 giờ là tối thiểu, nhóm 3 thì 24 giờ. Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định 44/2016, thời gian huấn luyện cho nhóm 5 là 56 giờ và nhóm 6 tối thiểu là 4 giờ.

Nội dung khoá học an toàn lao động

IV. Vì sao bạn nên tham gia khoá học an toàn lao động của chúng tôi

 • Chương trình học được biên soạn chi tiết và bổ ích giúp người học nắm được vấn đề dễ dàng; Học viên sẽ được phát tài liệu để phục vụ cho quá trình học.
 • Giáo viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy lâu năm;
 • Sau khi tham gia khoá học an toàn lao động, học viên sẽ được cấp chứng chỉ an toàn lao động đúng theo tiêu chuẩn của pháp luật;
 • Ngoài các nội dung kiến thức trong chương trình học, học viên còn được giảng viên chia sẻ những kinh nghiệm và tham gia giao lưu học hỏi;

 

Đăng ký tư vấn khóa học ngay nhé!.
Họ và tên:
Địa chỉ Email:
Số điện thoại:
Yêu cầu tư vấn:
Nguyễn Thanh Tâm
Nguyễn Thanh Tâm

Điện thoại: 0286 2744 291

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print