Khóa học an toàn lao động theo nghị định 44

I. Căn cứ tổ chức khóa học an toàn lao động

Chính phủ ban hành Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều Luật an toàn, vệ sinh lao động. Liên quan đến hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực từ tháng 07/2016. Căn cứ theo đó, Safety Care tổ chức các khóa học an toàn lao động cho các cá nhân và doanh nghiệp.

khoa-hoc-an-toan-lao-dong

II. Đối tượng tham gia khóa học an toàn lao động

 • Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động
 • Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động
 • Nhóm 3: Người lao động làm những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Người đang làm công việc thuộc danh mục có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
 • Nhóm 4: Người lao động không nằm trong các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.
 • Nhóm 5: Người làm công tác y tế
 • Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều luật 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

doi-tuong-tham-gia-khoa-hoc-an-toan-lao-dong

III. Nội dung của các khóa học an toàn lao động

Nội dung của các khóa học an toàn lao động được xây dựng căn cứ vào từng nhóm đối tượng huấn luyện. Với mỗi nhóm đối tượng sẽ có nội dung huấn luyện khác nhau. Căn cứ theo Nghị định 44 thì có 6 nhóm đối tượng huấn luyện.

 • Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 1:

a) Hệ thống các chính sách, quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

 • Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 2:

a) Hệ thống chính sách, quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động;
c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành.

 • Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 3:

a) Hệ thống chính sách, quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Các kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động;
c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành.

 • Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 4:

a) Các kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Tiến hành huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

 • Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 5:

a) Hệ thống chính sách, quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động;
c) Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động.

 • Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 6:

Bên cạnh nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định. Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên còn được huấn luyện bổ sung các kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

nội dung khóa học an toàn lao động

IV. Thời gian huấn luyện an toàn lao động

Nhóm 1, nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 2 ngày. Bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 6 ngày. Bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hiện và kiểm tra.

Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 3 ngày. Bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Nhóm 5: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 7 ngày. Bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Nhóm 6: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ.

V. Chứng chỉ, chứng nhận

Học viên sau khi tham gia khóa học an toàn lao động và kiểm tra sẽ được cấp:
– Chứng nhận an toàn lao động nhóm 1, 2, 5, 6 có thời hạn 2 năm;
– Thẻ an toàn với nhóm 3 có thời hạn trong vòng 2 năm;
– Bên cạnh đó, nhóm 5 sẽ được cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động (thời hạn 5 năm);
– Sổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện.

Đăng ký tư vấn khóa học ngay nhé!.
Họ và tên:
Địa chỉ Email:
Số điện thoại:
Yêu cầu tư vấn:
Nguyễn Thanh Tâm
Nguyễn Thanh Tâm

Điện thoại: 0286 2744 291

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print