Khoá huấn luyện an toàn lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

I. Khoá huấn luyện an toàn lao động

Khoá huấn luyện an toàn lao động là một trong những khoá học mà doanh nghiệp thường tổ chức cho người lao động. Nhằm mục đích huấn luyện và bồi dưỡng kỹ năng làm việc an toàn. Giúp người lao động tự giác và nhận thức được những vấn đề về an toàn. Nội dung huấn luyện được xây dựng căn cứ theo Nghị định 44/2016 NĐ-CP. Trong đó một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động được quy định chi tiết. Có liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.  Ngoài ra còn căn cứ theo luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 đã được thông qua ngày 25/06/2015.

Người lao động và cả người sử dụng đều là những đối tượng phải được huấn luyện an toàn lao động. Nhất là những người làm việc trong môi trường có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Thời gian huấn luyện cho từng nhóm đối tượng cũng được quy định rõ ràng theo Nghị định 44/2016 NĐ-CP

Khoá huấn luyện an toàn lao động theo nghị định 44/2016

II. Nội dung khoá huấn luyện an toàn lao động

Khoá huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 bao gồm các nội dung sau:

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động;
 • Nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động;

Khoá huấn luyện an toàn lao động nhóm 2 bao gồm các nội dung sau:

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động;
 • Nội dung huấn luyện chuyên ngành;

Khoá huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 bao gồm các nội dung sau:

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động;
 • Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Nội dung huấn luyện chuyên ngành;

Khoá huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 bao gồm các nội dung sau:

 • Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Huấn luyện trực tiếp tại khu vực làm việc;

Khoá huấn luyện an toàn lao động nhóm 5 bao gồm các nội dung sau:

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động;
 • Nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động;
 • Huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động;

Khoá huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 bao gồm các nội dung sau:

 • Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định;
 • Các kỹ năng bổ sung và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

Nội dung khoá huấn luyện an toàn lao động

III. Đối tượng tham gia khoá huấn luyện an toàn lao động

Những đối tượng thuộc nhóm 1 bao gồm có người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh; người phụ trách các bộ phận; quản đốc phân xưởng…Ngoài ra còn có cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Đối tượng thuộc nhóm 2 là người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động. Kể cả người chuyên trách hay bán chuyên trách đều phải tham gia khoá huấn luyện an toàn lao động. Nhóm 2 còn có người làm giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3 bao gồm người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Những công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 4 gồm những người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 Điều này. Kể cả người đang học nghề, thử việc, thực tập để làm việc cho doanh nghiệp.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên căn cứ theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Đối tượng tham gia khoá huấn luyện an toàn lao động

IV. Thời gian huấn luyện cho các nhóm đối tượng

Nhóm 1 và nhóm 4 là 2 nhóm phải có thời gian huấn luyện tối thiểu là 16 giờ. Trong đó bao gồm cả thời gian học lý thuyết, thực hành và kiểm tra.

Nhóm 2 phải được huấn luyện trong khoảng thời gian ít nhất là 48 giờ. Đã bao gồm thời gian học lý thuyết, thực hành và kiểm tra.

Nhóm 3 có tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ. Đã tính cả thời gian học lý thuyết, thực hành và kiểm tra.

Nhóm 5: Tổng thời gian huấn luyện phải ít nhất là 56 giờ. Trong đó thời gian huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động là 40 giờ. Còn huấn luyện cấp chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ.

Nhóm 6: Ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động thì tổng thời gian huấn luyện phải ít nhất là 4 giờ.

V. Lợi ích khi tham gia khoá huấn luyện an toàn lao động

 • Người lao động và người sử dụng lao động nắm được các nội dung cơ bản trong hệ thống luật an toàn vệ sinh lao động.
 • Có ý thức chấp hành đúng quy định về an toàn vệ sinh lao động.
 • Nhận biết nhanh chóng các yếu tố nguy hiểm, có hại giảm thiểu rủi ro và tai nạn không đáng có trong quá trình làm việc.
 • Doanh nghiệp xây dựng đúng quy trình làm việc an toàn với máy móc, thiết bị, vật tư. Biết cách phòng ngừa, xử lý tình huống nhanh chóng, kịp thời.
 • Đối với những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, người lao động sẽ nắm được quy tắc làm việc. Biết cách sử dụng thiết bị bảo hộ lao động phù hợp để phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp.
Đăng ký tư vấn khóa học ngay nhé!.
Họ và tên:
Địa chỉ Email:
Số điện thoại:
Yêu cầu tư vấn:
Nguyễn Thanh Tâm
Nguyễn Thanh Tâm

Điện thoại: 0286 2744 291

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print